| Aktualności

Kwarantanna części uczniów

W związku ze stwierdzeniem u jednego z naszych uczniów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zarządza się, co następuje: wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach z chóru w czwartek, 28 X, […]

Read more
0