2004 – Jubileusz kapłaństwa ks. S. Mieszczaka

 | Uncategorized