Regulamin

Regulamin

 

 

 

 

 1. Serwis internetowy Wydawnictwa MKK (Muzyka Kościelna w Krakowie) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i jest właśnością Wydawnictwa MKK Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.asm1.edu.pl
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację potwierdzającą zamówienie z wybranym sposobem płatności oraz podaną kwotą do zapłaty.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. W przypadku wybranej opcji Przedpłata – w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na koncie wydawnictwa,
  2. w przypadku wybranej opcji Pobranie – w momencie odebrania zlecenia.
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu w ciągu 6 godzin od złożenia zamówienia. Zmiany można dokonać e-mailem lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu.
 6. Klient nie może anulować ani zmieniać zamówienia, które już zostało zrealizowane i wysłane.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji oraz czasu dostawy.
  1. Czas realizacji to maksymalnie 7 dni roboczych.
  2. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamowienia.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelewem bankowym na konto o numerze: 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792
  2. gotówką przy odbiorze przesyłki
 10. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2 ust 1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art. 10 ww. Ustawy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony i musi posiadać oryginalne opakowanie. Wydawnictwo gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 11. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją.
 12. Reklamacje. W przypadku wadliwego towaru, Kupujący powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu Wydawnictwo MKK ul. Prosta 35A, 30-814 KRAKÓW.
 13. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 15. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, przez sąd właściwy dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży.