Płatności

Płatności

 

 

W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. obowiązuje opłata za naukę. Czesne można regulować w ratach comiesięcznych do 10. dnia każdego miesiąca (240 zł/miesiąc) lub co semestr, odpowiednio do 10. września – I semestr (1200 zł) i do 10. lutego – II semestr (1200 zł). Wyjątek! W klasie I, w I semestrze możliwe jest tylko dokonanie opłaty semestralnej, do 31. lipca.

 

Numer rachunku bankowego szkoły: 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792 (Alior Bank).