Płatności

Płatności

 

 

W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. obowiązuje opłata za naukę. Czesne można regulować w ratach comiesięcznych do 10. dnia każdego miesiąca (IX-VI) lub co semestr, odpowiednio do 10. września – I semestr i do 10. lutego – II semestr. Wyjątek! W klasie I, w I semestrze możliwe jest tylko dokonanie opłaty semestralnej, do 31. lipca.

 

W roku szkolnym 2023/2024
– dla uczniów klas I (i innych, rozpoczynających naukę w ASM) czesne wynosi 400 zł/miesiąc, 2000 zł/semestr;
– dla uczniów klas II czesne wynosi 400 zł/miesiąc, 2000 zł/semestr;
– dla uczniów kontynuujących naukę w ASM, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2022/2023 –  czesne wynosi 350 zł/miesiąc, 1750 zł/semestr.
Dla drugiego lub kolejnego dziecka z tej samej rodziny przewidujemy 10 procentową zniżkę.

 

 

Numer rachunku bankowego szkoły: 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792 (Alior Bank).