Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele, łączący często pracę w naszej szkole z pracą w wyższych uczelniach krakowskich oraz szkołach muzycznych wszystkich stopni. Jest wśród nich wielu wybitnych instrumentalistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

Dyrektor ASM
prof. dr hab. Wiesław Delimat

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza, profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i za granicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Pełni także funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.

Zastępca Dyrektora ASM
dr Marek Dolewka

Absolwent Instytutu Muzykologii (2012) oraz Instytutu Religioznawstwa (2015) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego praca magisterska pt. Przejawy zainteresowania muzyką i postacią Arvo Pärta w Polsce w latach 2005–2010 została uhonorowana The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award. Za swoją rozprawę doktorską pt. Wymiary ciszy w muzyce europejskiej od lat 60. XX w., napisaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, przyznaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga, Tbilisi). W latach 2014–2021 pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”. Pracę naukową łączy z praktyką pedagogiczną w szkołach muzycznych (w ASM II st. w Krakowie od kilku lat organizuje ogólnopolski cykl konkursów wiedzy „20 spojrzeń na…”). Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Szczególne zainteresowania: natura, oddech, cisza.

Zastępca Dyrektora ASM
mgr Kinga Kabzińska-Nowak

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. dr hab. Romana Lasockiego. Brała czynny udział w kursach, lekcjach mistrzowskich, konkursach oraz festiwalach m.in. w Tygodniu Talentów w Centrum Paderewskiego (Kąśna Dolna 2019) oraz w 45. Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Jako solistka i kameralistka koncertowała w Polsce, Słowacji, Węgrzech oraz Austrii. Wielokrotnie występowała w składzie zespołów kameralnych oraz orkiestr, m.in. z orkiestrą Sinfonia Varsovia, Młoda Polska Filharmonia, Filharmonia Częstochowska, Archetti – Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna. Wieloletnia stypendystka Fundacji Inicjatyw Kulturalnych. Ogromną satysfakcję sprawia jej praca z dziećmi oraz poszukiwanie możliwości wykonawczych dzieła muzycznego. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas w otoczeniu przyrody.

mgr Kornelia Baron-Skoczylas

fortepian, fortepian dodatkowy, praca z akompaniatorem, zajęcia z akompaniatorem

Urodziła się w Rudzie Śląskiej i tam rozpoczęła naukę gry na fortepianie. W Zabrzu ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu mgr Wiktorii Czyż-Paluszek. Studiowała na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Tam też w 1992 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne. Od razu rozpoczęła pracę jako nauczyciel fortepianu w Studium Organistowskim, przemianowanym na Szkołę Organistowską, a następnie na Archidiecezjalną Szkolę Muzyczną, w której pracuje do dziś. Pracowała także z przerwami jako akompaniator w klasie skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. M. Karłowicza oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. W 1998 roku prowadziła wraz z mężem Prywatną Szkołą Muzyczną Bemol-CASIO, ucząc dzieci gry indywidualnie, a także prowadząc zespoły kameralne. W czasie wakacji wraz z mężem organizuje obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie na obozach muzycznych zajmuje się kameralistyką fortepianową.

mgr Maria Boroń

skrzypce

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Kai Danczowskiej. Swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m. in. prof. Wandy Wiłkomirskiej, prof. Albrechta Breuningera, prof. Marcina Baranowskiego, w kursach muzyki kameralnej kierowanych przez prof. Tadeusza Gadzinę oraz Altenberg Trio. Brała udział również w Internationale Bachakademie pod dyr. Helmutha Rillinga.
Koncertowała w kraju i za granicą, jako solistka, a także w zespołach symfonicznych i kameralnych – m.in. w Krakowskiej Operze Kameralnej, orkiestrach Passionart, Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis, a także w Orkiestrze Symfonicznej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Brała udział w Festiwalu Beethovenowskim w Bonn, Festiwalu Muzyki Polskiej, Festiwalu Muzyki Filmowej, Festiwalu Opera Rara, Festiwalu Unsound, Belcanto Opera Festival „Rossini in Wildbad”.
Wieloletni pedagog z doświadczeniem pracy w szkołach muzycznych I i II stopnia. Uczy również w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

mgr Angelina Budiakivska

fortepian

 

Absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej im. P. I. Czajkowskiego w Kijowie. Specjalność: Sztuka Muzyczna, specjalizacja Fortepian.

Na swoim koncie posiada sukcesy w Ogólnoukraińskich i Międzynarodowych konkursach pianistycznych, uczestniczyła w koncertach i festiwalach jako solistka i w składzie zespołów kameralnych. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła podczas studiów podyplomowych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego.  Działalność artystyczną zawsze łączyła z pracą pedagogiczną. Uczniowie z jej klasy zdobywali nagrody oraz wyróżnienia na Międzynarodowych ta Regionalnych Konkursach i Festiwalach dla młodych solistów i Egzaminach typu ABRSM.

Odnalazłam się w nauczaniu, więc udało mi się znaleźć rozwiązanie i połączyć pracę z pasją. Fascynują mnie każde indywidualne osiągnięcie moich uczniów. Jest coś niesamowitego w tym, że przez muzykę mam tak wielki wpływ na kształtowanie osobowości i sposób w jaki w przyszłości będą odbierać świat moi podopieczni. Muzyka jest moją pasją, moim życiem i jestem przeszczęśliwa, że mogę dzielić się tą miłością z ludźmi.

mgr Magdalena Chruścińska-Chryczyk

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Targu w klasie fortepianu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (nauczenie przedmiotów teoretyczno-muzycznych). W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego I st. w Krakowie uczy przedmiotów teoretycznych oraz prowadzi zajęcia chóru od 2016 roku. Interesuje się zarówno muzyką poważną, jak i rozrywkową, sztuką oraz teatrem.

mgr Bożena Dobrowolska

fortepian

Nauczyciel dyplomowany. Studia pianistyczne w Akademii Krakowskiej w klasie fortepianu prof. Jana Hoffmana, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Katedrze Psychologii – Edukacja emocjonalna. Praca zawodowa to wszystkie szczeble edukacji muzycznej – podstawowa (OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie), średnia (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie) oraz Akademia Muzyczna w Krakowie. W 2009 r. wyróżniona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Nagrodą Indywidualną II stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.

mgr Danuta Gruza

fortepian, fortepian dodatkowy

Ukończyła studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym, a w 2003 r. Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na kierunku historii w zakresie muzyki liturgicznej. Od ukończenia studiów prowadzi klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, a od 2001 r. również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Wielu jej uczniów kontynuowało naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie i w Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, a potem na Akademii Muzycznej w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od kilku lat uczniowie prowadzeni przez nią uczestniczą w Makroregionalnych i Ogólnopolskich Konkursach Pianistycznych. 18 z nich otrzymało wyróżnienia, a 16 było ich laureatami.

dr Maria Januszkiewicz

chór

Absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki w Mińsku. W roku 2012 rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii muzycznej w Krakowie u profesora Stanisława Krawczyńskiego, a w 2016 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie dyrygentura, po czym rozpoczęła pracę dydaktyczną na tejże uczelni. W 2006 roku założyła grecko-katolicki chór „Prasfara”, z którym koncertowała m.in. w Czechach, Polsce, Ukrainie, Rosji i Litwie. Zespół nagrał 2 płyty, a za działalność na rzecz zachowania i rozwoju tradycji liturgicznej został odznaczony przez władze kościelne. Współpracowała z takimi zespołami jak: Chór Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, Chór mieszany oraz chór dziecięcy Archikatedry w Mińsku, zespół Singet, Górecki Chamber Choir, Chór Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2008 roku na konkursie dyrygentów chóralnych „W stronę polifonii” we Wrocławiu zdobyła wyróżnienie, nagrodę chórów i nagrodę za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2009 podczas I konkursu im. W. Rowdo w Mińsku została laureatem 1 nagrody oraz dostała nagrodę kompozytora za najlepszą interpretację jego utworów. Szczególnym zainteresowaniem darzy muzykę cerkiewną. W 2016 roku nagrała płytę z utworami współczesnych kompozytorów białoruskich i polskich inspirowanymi melodiami z Irmologionów Supraślskich XVII wieku.

mgr Agata Kucz-Wrona

flet

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Uczestniczyła w wielu warsztatach fletowych oraz kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich profesorów jak: Peter-Lukas Graf, Janos Balint, Mirjam Nastasi. Jest laureatką wielu konkursów, m in.: XXXI Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 2004, I miejsce), II Konkursu Fletowego im. Mariana Katarzyńskiego (Sosnowiec 2006, I miejsce), VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fletowego (Sochaczew 2007, I miejsce), IV Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2008, nagroda specjalna), VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego (Wrocław 2010, I miejsce ex aequo), V Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2011, V miejsce). Jest wieloletnią podopieczną i stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystką Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Ministra Kultury, oraz Fundacji Sapere Auso. Flecistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

mgr Beata Mach-Fundament

fortepian

W 2000 r. ukończyła studia w klasie fortepianu doc. Ewy Wolak-Moszyńskiej na Akademii Muzycznej w Krakowie. W tym czasie studiowała również na PAT w klasie organów dr. Marka Wolaka. Brała udział w kursach pianistycznych m.in. Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie i polsko-niemieckim Kursie Interpretacji Muzyki Solowej i Kameralnej (W. Genuit i W. Wiłkomirska). W latach 2001-2009 była członkiem chórów Kantorei Sankt Barbara, Pro Musica Mundi (Kraków) i Europa Chor Akademie (Mainz, Niemcy). Jako akompaniator współpracowała z chórem „Psalmodia” i męskim chórem UJ oraz w latach 2001–2016 z UJPII na zajęciach dyrygowania. Obecnie pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności metodyczne na kursach i szkoleniach. Za swoją pracę otrzymała liczne nagrody za wyróżniający akompaniament oraz Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Krakowa w 2012 r.

mgr Marta Mamulska

skrzypce

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Zbigniewa Szlezera uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doskonaliła swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Zachara Brona. Przez dwadzieścia lat związana z poznańskim środowiskiem muzycznym i zespołem Arte dei Suonatori. Miała szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze wielu inspirujących muzyków (Martin Gester, Reinhard Goebel, Aureliusz Goliński, Sirkka-Liisa Kaakinen, Wieland Kuijken, Rachel Podger, Hidemi Suzuki, Marek Toporowski, Ryo Terakado). Współpracowała także z zespołami: L’Arpa Festante, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Warszawska Opera Kameralna, Altri Stromenti. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, TVP Kultura oraz firm fonograficznych: Alpha, BIS, Dux, Naxos, Koch International. Naturalną konsekwencją wybranej drogi artystycznej stała się działalność pedagogiczna, która daje jej równie wiele radości i satysfakcji.

mgr Dorota Mentel

kształcenie słuchu, podstawy rytmiki, rytmika

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku specjalność: Rytmika. Jako nauczyciel współpracowała z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, Powiatową Szkołą Muzyczną I st. w Dywitach z filią w Barczewie, wykładała na wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz nauczała w Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Prowadziła cykl koncertów opartych o teorię uczenia się muzyki E. E. Gordona dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Od lat związana z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Uczestnik wielu cyklów warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji muzycznej, m.in.: Institut Jaques-Dalcroze Congress w Genewie, IV Międzynarodowej Konferencji Dalcroze’owskiej w Katowicach, „Zmierzając ku sztuce. Podstawy Orff-Schulwerk” Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Podstawy teorii uczenia się E.E. Gordona prowadzone przez magister sztuki Urszulę Polak. Sympatyk Porozumienia Bez Przemocy M.B. Rosenberg’a, a także Treningu Uważności MBSR. Prywatnie zakochana w tańcu współczesnym i świadomości ciała.

mgr Agata Nawrot

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Pedagog i dyrygent. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego. Absolwentka PSM II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzypiec pani Edyty Krakowskiej. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa lata później została posiadaczką dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na specjalności nauczanie przedmiotów teoretyczno – muzycznych oraz dyrygenturze chóralnej w klasie dra hab. Włodzimierza Siedlika. Obecnie prowadzi CISCO Choir i Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Joseph w Nowej Hucie oraz jest pedagogiem w krakowskich i podkrakowskich szkołach muzycznych. W wolnych chwilach lubi gotować i piec ciasta, aranżować wnętrza w swoim domu i słuchać piosenek z dawnych lat.

mgr Daria Onderka-Woźniak

fortepian

Nauczycielka fortepianu, akompaniatorka chóru SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, z którym koncertowała w kraju oraz we Francji, Bułgarii i na Węgrzech. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę fortepianu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała m.in. Nagrodę Prezydenta M. Krakowa oraz dyplom za wyróżniający akompaniament w Olkuszu, zaś jej uczniowie odnosili sukcesy na konkursach pianistycznych w Skarżysku, Trzcianie, Kolbuszowej i Krakowie. Opracowała autorski program z zakresu nauczania początkowego gry na fortepianie. Jest współautorką projektu w programie Erasmus+ związanego z promocją folkloru w polskim, węgierskim i bułgarskim szkolnictwie muzycznym oraz autorką artykułów upowszechniających tę tematykę w „Hejnale Oświatowym” i kwartalniku CEA „Szkoła Artystyczna”. Jako członek Konfederacji Pisarzy Bułgarskich prowadzi działalność translatorską.

mgr Paweł Przybyła

audycje muzyczne, kształcenie słuchu, wiedza o muzyce

Pierwsze lekcje fortepianu otrzymał w wieku 7 lat. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Ukończył studia magisterskie w krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy oraz licencjat na kierunku kompozycja i teoria muzyki (specjalność: teoria muzyki) na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. W ramach programu ERASMUS+ przebywał na rocznej wymianie studenckiej w niemieckiej uczelni Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie wybitnego dyrygenta, organisty i znawcy historycznych instrumentów klawiszowych prof. Jörga Halubka oraz dodatkowo w klasie fortepianu prof. Stefani Neonato. Koncertował w Europie i USA. W edukacji muzycznej szczególnie interesują go możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych: multimedialnych środków dydaktycznych, interaktywnych systemów MIDI oraz programów komputerowych. Imponuje mu ideał muzyka-multiinstrumentalisty.

mgr Łukasz Sandera

organy

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie, w klasie fortepianu mgr Iwony Warskiej. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie mgra Bartłomieja Banka. W 2007 roku uzyskał wyróżnienie na III Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku muzyka kościelna, w klasie organów dra Marka Wolaka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lorenzo Ghielmi, Eberharda Lauera, Szilvesztera Rostettera, Elżbietę Karolak. Koncertował w ramach Nyári Orgonavarázs 2012 w Veszprem (Węgry), podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Skawinie oraz kilkakrotnie w trakcie Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie jest organistą w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

mgr Beata Sypek

audycje muzyczne, kształcenie słuchu, wiedza o muzyce

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (specjalność: rytmika), a także studiów licencjackich na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki. Od siedmiu lat zajmuje się nauczaniem przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne w szkołach muzycznych I stopnia. Swoje umiejętności doskonali biorąc regularny udział w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli szkolnictwa muzycznego w Polsce i za granicą, takich jak Międzynarodowe Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu w klasach 1 – 3 Szkół Muzycznych I stopnia oraz dni otwarte Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie. Podczas ostatnich trzech lat dwukrotnie odwiedziła Republikę Środkowoafrykańską i prowadziła zajęcia w African Music School, jedynej szkole muzycznej w tym kraju.
Na co dzień, pasjonatka górskich wędrówek, muzyki filmowej i tańca.

mgr Małgorzata Szumiec

fortepian

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie uzyskując tytuł magistra Sztuki. Od roku 1986 pracuje jako nauczyciel fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego, a od roku 2012 również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. im. Ks. Kardynała F. Macharskiego. Podczas swojej wieloletniej pracy uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego, poszukując nowatorskich form i metod pracy. Jej uczniowie byli laureatami wielu konkursów pianistycznych, m.in.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Concours Musical de France”, Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego, Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki „Srebrna Szybka”, Międzynarodowego Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych „Wiosna Młodych Kameralistów”, Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej, Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, Ogólnopolskiego Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Czerwcowe Dźwiękobranie”, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów nad Kamienną, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Dziesięciolatków, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie, Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści czy Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnego w Katowicach. Za wkład w rozwój edukacji artystycznej w roku 2007 otrzymała Dyplom Prezydenta Miasta Krakowa, w 2009 Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zaś w 2015 Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.
mgr Krzysztof Włodarczyk

saksofon

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na Wydziale Muzyki Liturgicznej. Od ponad 25 lat jest nauczycielem saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie, wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali. Prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organizatorem wielu warsztatów metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych, czynnym muzykiem instrumentalistą i kameralistą współpracującym z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi Małopolski.

dr Małgorzata Żegleń-Włodarczyk

gitara

Gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka (AM w Krakowie). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Od 2008 roku związana z zespołem „Finesis Trio”, z którym wydała płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (2017), zbierającą znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.