Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele, łączący często pracę w naszej szkole z pracą w wyższych uczelniach krakowskich oraz szkołach muzycznych wszystkich stopni. Jest wśród nich wielu wybitnych instrumentalistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

Dyrektor ASM
prof. dr hab. Wiesław Delimat

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza, profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i za granicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Pełni także funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.

Zastępca Dyrektora ASM
mgr Marek Dolewka

Absolwent Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Religioznawstwa UJ, studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Za pracę magisterską poświęconą recepcji muzyki Arvo Pärta w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, został wyróżniony The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga). Podczas VII Międzynarodowej Konferencji-Konkursie Studentów Muzykologii w Tbilisi otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii doktorantów. Jako uczeń był laureatem krajowych konkursów z zakresu historii muzyki (m.in. VII Ogólnopolskiego Konkursu „Wokół Witolda Lutosławskiego” w Białymstoku). Dziś sam z powodzeniem wspiera swoich uczniów w zmaganiach konkursowych i olimpijskich, jest też organizatorem ogólnopolskiego cyklu konkursów wiedzy „20 spojrzeń na…”. Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”. Szczególne zainteresowania: aktywny wypoczynek, uśmiech, cisza.

mgr Kornelia Baron-Skoczylas

akompaniament

Urodziła się w Rudzie Śląskiej i tam rozpoczęła naukę gry na fortepianie. W Zabrzu ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu mgr Wiktorii Czyż-Paluszek. Studiowała na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Tam też w 1992 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne. Od razu rozpoczęła pracę jako nauczyciel fortepianu w Studium Organistowskim, przemianowanym na Szkołę Organistowską, a następnie na Archidiecezjalną Szkolę Muzyczną, w której pracuje do dziś. Pracowała także z przerwami jako akompaniator w klasie skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. M. Karłowicza oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. W 1998 roku prowadziła wraz z mężem Prywatną Szkołą Muzyczną Bemol-CASIO, ucząc dzieci gry indywidualnie, a także prowadząc zespoły kameralne. W czasie wakacji wraz z mężem organizuje obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie na obozach muzycznych zajmuje się kameralistyką fortepianową.

mgr Iwona Brykalska-Chowaniec

fortepian

Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie – fortepian u rektora, prof. zwyczajnego Jana Hoffmana. Nie mając jeszcze dyplomu, na rok przed ukończeniem studiów podjęła pracę w PSM I st. im. S. Wiechowicza w Krakowie. Po kilku latach otrzymała pracę w POSM im. F. Chopina w Krakowie. Jej uczniowie brali udział w rozmaitych konkursach regionalnych zdobywając wysokie lokaty (I grupa). Jej absolwenci z wysokimi punktacjami zostawali studentami klasy fortepianu, m.in. na Akademii Muzycznej w Krakowie, Katowicach, Warszawie czy Berlinie. W międzynarodowym konkursie, który odbywał się w Zabrzu pod kierownictwem prof. Jasińskiego, jej uczeń zdobył II nagrodę. Została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Komisji Edukacji Narodowej, otrzymała też nagrodę I stopnia i wiele nagród dyrektorskich (ostatnio w 2017 r.). Obecnie pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. i w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st.

mgr Maria Boroń

skrzypce

Opis zostanie zaktualizowany.

mgr Magdalena Chruścińska-Chryczyk

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Targu w klasie fortepianu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (nauczenie przedmiotów teoretyczno-muzycznych). W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego I st. w Krakowie uczy przedmiotów teoretycznych oraz prowadzi zajęcia chóru od 2016 roku. Interesuje się zarówno muzyką poważną, jak i rozrywkową, sztuką oraz teatrem.

mgr Bożena Dobrowolska

fortepian

Nauczyciel dyplomowany. Studia pianistyczne w Akademii Krakowskiej w klasie fortepianu prof. Jana Hoffmana, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Katedrze Psychologii – Edukacja emocjonalna. Praca zawodowa to wszystkie szczeble edukacji muzycznej – podstawowa (OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie), średnia (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie) oraz Akademia Muzyczna w Krakowie. W 2009 r. wyróżniona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Nagrodą Indywidualną II stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.

lic. Konrad Gawron

fortepian

Urodzony w 1996 roku w Nowym Sączu. Grę na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat pod okiem Ludmiły Bas. Następnie był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu, którą ukończył w 2016 roku. W tym czasie brał udział w licznych konkursach i przesłuchaniach. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach mistrzowskich m.in. u prof. Aquilesa Delle Vigne, prof. Sylvii Hewig-Tröscher, prof. Daniela Blumenthala. W 2015 roku został studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dra hab. Mariusza Sielskiego, u którego od października 2018 roku kontynuuje naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.

mgr Danuta Gruza

fortepian

Ukończyła studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym, a w 2003 r. Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na kierunku historii w zakresie muzyki liturgicznej. Od ukończenia studiów prowadzi klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, a od 2001 r. również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Wielu jej uczniów kontynuowało naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie i w Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, a potem na Akademii Muzycznej w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od kilku lat uczniowie prowadzeni przez nią uczestniczą w Makroregionalnych i Ogólnopolskich Konkursach Pianistycznych. 18 z nich otrzymało wyróżnienia, a 16 było ich laureatami.

dr Maria Januszkiewicz

chór

Absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki w Mińsku. W roku 2012 rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii muzycznej w Krakowie u profesora Stanisława Krawczyńskiego, a w 2016 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie dyrygentura, po czym rozpoczęła pracę dydaktyczną na tejże uczelni. W 2006 roku założyła grecko-katolicki chór „Prasfara”, z którym koncertowała m.in. w Czechach, Polsce, Ukrainie, Rosji i Litwie. Zespół nagrał 2 płyty, a za działalność na rzecz zachowania i rozwoju tradycji liturgicznej został odznaczony przez władze kościelne. Współpracowała z takimi zespołami jak: Chór Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, Chór mieszany oraz chór dziecięcy Archikatedry w Mińsku, zespół Singet, Górecki Chamber Choir, Chór Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2008 roku na konkursie dyrygentów chóralnych „W stronę polifonii” we Wrocławiu zdobyła wyróżnienie, nagrodę chórów i nagrodę za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego; w 2009 podczas I konkursu im. W. Rowdo w Mińsku została laureatem 1 nagrody oraz dostała nagrodę kompozytora za najlepszą interpretację jego utworów. Szczególnym zainteresowaniem darzy muzykę cerkiewną. W 2016 roku nagrała płytę z utworami współczesnych kompozytorów białoruskich i polskich inspirowanymi melodiami z Irmologionów Supraślskich XVII wieku.

mgr Kinga Kabzińska-Nowak

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. dr hab. Romana Lasockiego. Brała czynny udział w kursach, lekcjach mistrzowskich, konkursach oraz festiwalach m.in. w Tygodniu Talentów w Centrum Paderewskiego (Kąśna Dolna 2019) oraz w 45. Międzynarodowym Kursie Muzycznym im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. Jako solistka i kameralistka koncertowała w Polsce, Słowacji, Węgrzech oraz Austrii. Wielokrotnie występowała w składzie zespołów kameralnych oraz orkiestr, m.in. z orkiestrą Sinfonia Varsovia, Młoda Polska Filharmonia, Filharmonia Częstochowska, Archetti – Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna. Wieloletnia stypendystka Fundacji Inicjatyw Kulturalnych. Ogromną satysfakcję sprawia jej praca z dziećmi oraz poszukiwanie możliwości wykonawczych dzieła muzycznego. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas w otoczeniu przyrody.

mgr Beata Mach-Fundament

fortepian

W 2000 r. ukończyła studia w klasie fortepianu doc. Ewy Wolak-Moszyńskiej na Akademii Muzycznej w Krakowie. W tym czasie studiowała również na PAT w klasie organów dr. Marka Wolaka. Brała udział w kursach pianistycznych m.in. Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie i polsko-niemieckim Kursie Interpretacji Muzyki Solowej i Kameralnej (W. Genuit i W. Wiłkomirska). W latach 2001-2009 była członkiem chórów Kantorei Sankt Barbara, Pro Musica Mundi (Kraków) i Europa Chor Akademie (Mainz, Niemcy). Jako akompaniator współpracowała z chórem „Psalmodia” i męskim chórem UJ oraz w latach 2001–2016 z UJPII na zajęciach dyrygowania. Obecnie pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności metodyczne na kursach i szkoleniach. Za swoją pracę otrzymała liczne nagrody za wyróżniający akompaniament oraz Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Krakowa w 2012 r.

mgr Marta Machura-Czarakcziewa

fortepian

Absolwentka Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie fortepianu mgr Ireny Rolanowskiej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Janiny Baster. W Archidecezjalnej Szkole Muzycznej uczy fortepianu od momentu jej powstania.

mgr Marta Mamulska

skrzypce

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Zbigniewa Szlezera uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doskonaliła swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Zachara Brona. Przez dwadzieścia lat związana z poznańskim środowiskiem muzycznym i zespołem Arte dei Suonatori. Miała szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze wielu inspirujących muzyków (Martin Gester, Reinhard Goebel, Aureliusz Goliński, Sirkka-Liisa Kaakinen, Wieland Kuijken, Rachel Podger, Hidemi Suzuki, Marek Toporowski, Ryo Terakado). Współpracowała także z zespołami: L’Arpa Festante, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Warszawska Opera Kameralna, Altri Stromenti. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, TVP Kultura oraz firm fonograficznych: Alpha, BIS, Dux, Naxos, Koch International. Naturalną konsekwencją wybranej drogi artystycznej stała się działalność pedagogiczna, która daje jej równie wiele radości i satysfakcji.

mgr Agata Nawrot

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Pedagog i dyrygent. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego. Absolwentka PSM II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzypiec pani Edyty Krakowskiej. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa lata później została posiadaczką dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na specjalności nauczanie przedmiotów teoretyczno – muzycznych oraz dyrygenturze chóralnej w klasie dra hab. Włodzimierza Siedlika. Obecnie prowadzi CISCO Choir i Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Joseph w Nowej Hucie oraz jest pedagogiem w krakowskich i podkrakowskich szkołach muzycznych. W wolnych chwilach lubi gotować i piec ciasta, aranżować wnętrza w swoim domu i słuchać piosenek z dawnych lat.

mgr Daria Onderka-Woźniak

fortepian

Nauczycielka fortepianu, akompaniatorka chóru SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, z którym koncertowała w kraju oraz we Francji, Bułgarii i na Węgrzech. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę fortepianu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała m.in. Nagrodę Prezydenta M. Krakowa oraz dyplom za wyróżniający akompaniament w Olkuszu, zaś jej uczniowie odnosili sukcesy na konkursach pianistycznych w Skarżysku, Trzcianie, Kolbuszowej i Krakowie. Opracowała autorski program z zakresu nauczania początkowego gry na fortepianie. Jest współautorką projektu w programie Erasmus+ związanego z promocją folkloru w polskim, węgierskim i bułgarskim szkolnictwie muzycznym oraz autorką artykułów upowszechniających tę tematykę w „Hejnale Oświatowym” i kwartalniku CEA „Szkoła Artystyczna”. Jako członek Konfederacji Pisarzy Bułgarskich prowadzi działalność translatorską.

mgr Łukasz Sandera

organy

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie, w klasie fortepianu mgr Iwony Warskiej. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie mgra Bartłomieja Banka. W 2007 roku uzyskał wyróżnienie na III Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku muzyka kościelna, w klasie organów dra Marka Wolaka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lorenzo Ghielmi, Eberharda Lauera, Szilvesztera Rostettera, Elżbietę Karolak. Koncertował w ramach Nyári Orgonavarázs 2012 w Veszprem (Węgry), podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Skawinie oraz kilkakrotnie w trakcie Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie jest organistą w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

mgr Agnieszka Szostak-Siedlik

fortepian

Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Liceum Muzyczne oraz Akademię Muzyczną w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Łukowicza. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia magisterskie z filologii polskiej. Rozpoczęła pracę w roku 1999 jako nauczyciel i akompaniator w ZPSM w Nowej Hucie i kontynuuje ją bez przerwy w PSM I stopnia w Krzeszowicach oraz w ASM I i II stopnia w Krakowie. Pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu. Przygotowywała uczniów wielokrotnie, z powodzeniem, do konkursów pianistycznych oraz egzaminów do szkół II stopnia. Brała udział w licznych kursach, warsztatach, lekcjach mistrzowskich. Prywatnie żona i matka dwóch córek. W kręgu jej zainteresowań znajduje się literatura (szczególnie związki literatury z muzyką, które były tematem obydwu prac magisterskich) oraz sztuka współczesna. Ceni sobie kontakt z naturą. Bezpośrednie obcowanie z młodym człowiekiem, a w szczegółności Jego rozwój, są dla niej źródłem satysfakcji zawodowej.

mgr Małgorzata Szumiec
opiekun sekcji instrumentalnej ASM I st.

fortepian

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie uzyskując tytuł magistra Sztuki. Od roku 1986 pracuje jako nauczyciel fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego, a od roku 2012 również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. im. Ks. Kardynała F. Macharskiego. Podczas swojej wieloletniej pracy uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego, poszukując nowatorskich form i metod pracy. Jej uczniowie byli laureatami wielu konkursów pianistycznych, m.in.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Concours Musical de France”, Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego, Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki „Srebrna Szybka”, Międzynarodowego Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych „Wiosna Młodych Kameralistów”, Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej, Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, Ogólnopolskiego Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Czerwcowe Dźwiękobranie”, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów nad Kamienną, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Dziesięciolatków, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie, Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści czy Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnego w Katowicach. Za wkład w rozwój edukacji artystycznej w roku 2007 otrzymała Dyplom Prezydenta Miasta Krakowa, w 2009 Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zaś w 2015 Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.
lic. Natalia Uthke

flet

Flecistka. Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie prof. dr. hab. Antoniego Wierzbińskiego. Obecnie studentka ostatniego roku studiów w klasie fletu dr. hab. Wiesława Suruło w Akademii Muzycznej w Krakowie.
W 2013 r. brała czynny udział w mistrzowskim projekcie dla utalentowanych uczniów szkół muzycznych „Europa u Bram”. Uczestniczyła w wielu kursach prowadzonych przez cenionych flecistów: Andras Adorjan, Wally Hasse, Dejan Gavric, Carlos Bruneel, Jean-Michel Tanguy.
W kwietniu 2019 roku wraz z orkiestrą fletową Akademii Muzycznej w Łodzi wydała płytę „Fletowe Impresje”, nagrodzoną brązowym medalem na Międzynarodowym Konkursie Global Music Awards w Stanach Zjednoczonych. Jako solistka i kameralistka zdobyła wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Najważniejsze z nich to: III miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Ostrawie, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Orkiestr Symfonicznych, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Jastrzębiu-Zdroju,
I miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Tczewie.
Od roku 2019 zatrudniona jest jako nauczyciel fletu w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej.

mgr Krzysztof Włodarczyk

saksofon

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na Wydziale Muzyki Liturgicznej. Od ponad 25 lat jest nauczycielem saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie, wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali. Prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organizatorem wielu warsztatów metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych, czynnym muzykiem instrumentalistą i kameralistą współpracującym z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi Małopolski.

mgr Paulina Wójcik

kształcenie słuchu, rytmika

Pedagog, wokalistka. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie na wydziale Rytmiki. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie – Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach – Wydział wokalno-instrumentalny, specjalność wokalno-aktorska. Od roku 2013 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki. Od roku 2017 jest zatrudniona jako nauczyciel Kształcenia słuchu i Rytmiki w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Od 2016 roku jest również nauczycielką w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie, gdzie obok przedmiotów teoretycznych prowadzi także śpiew. Jest autorką wydanej w 2017 roku książki pt. ,,Nauczmy dzieci śpiewać!”, a także solistką Krakowskiego Zespołu Kameralnego.

mgr Piotr Zagórski

fortepian

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (Fortepian – Pedagogika Instrumentalna) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (Wydz. Historii Kościoła – specjalność Muzyka Kościelna). Od 1999 roku związany z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Krakowie (wcześniej – Szkołą Organistowską), jako nauczyciel gry na fortepianie. Przez wiele lat pełnił również funkcję organisty w krakowskiej Parafii Najświętszego Imienia Maryi, a obecnie uczy w SM I st. w Świątnikach Górnych. W latach 2009–2015 jako pianista i organista współpracował z grupą teatralną „Theatrum Mundii” (m. in. spektakl „Pieśń o życiu i śmierci Chopina”, reż. A. Osławska), akompaniował solistom i chórom (m.in. Kantorei Sankt Barbara, w którym też przez wiele lat śpiewał). Obecnie zawodowo głównie zaangażowany w działalność pedagogiczną. Prywatnie – mąż i ojciec trójki dzieci, poza muzyką lubi turystykę, interesuje się zagadnieniami socjologicznymi i niektórymi obszarami historii.

mgr Małgorzata Żegleń-Włodarczyk

gitara

Gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka (AM w Krakowie). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Od 2008 roku związana z zespołem „Finesis Trio”, z którym wydała płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (2017), zbierającą znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.