Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

 

 

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele, łączący często pracę w naszej szkole z pracą w wyższych uczelniach krakowskich oraz szkołach muzycznych wszystkich stopni. Jest wśród nich wielu wybitnych instrumentalistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

 

Dyrektor ASM
prof. dr hab. Wiesław Delimat

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Jana Jargonia i dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza, profesor sztuk muzycznych. Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracoviensis, NOSPR, EuropaChorAkademie. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i za granicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie i zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Pełni także funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Od roku 1986 jest organistą kościoła św. Marka w Krakowie. Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.

Zastępca Dyrektora ASM
mgr Marek Dolewka

Absolwent Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Religioznawstwa UJ, studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Za pracę magisterską poświęconą recepcji muzyki Arvo Pärta w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, został wyróżniony The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga). Podczas VII Międzynarodowej Konferencji-Konkursie Studentów Muzykologii w Tbilisi otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii doktorantów. Jako uczeń był laureatem krajowych konkursów z zakresu historii muzyki (m.in. VII Ogólnopolskiego Konkursu „Wokół Witolda Lutosławskiego” w Białymstoku). Dziś sam z powodzeniem przygotowuje swoich uczniów do tego typu wydarzeń, jest też organizatorem ogólnopolskiego cyklu konkursów wiedzy „20 spojrzeń na…”. Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”. Szczególne zainteresowania: aktywny wypoczynek, uśmiech, cisza.

mgr Maciej Banek

organy

Ukończył PLM w Rzeszowie, a następnie Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 2004). W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na wydziale instrumentalnym AM w Krakowie w klasie organów prof. Dariusza Bąkowskiego-Kois. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej (m. in. pod kierunkiem Josepa Mas I Boneta, Guy Boveta, Jamesa Davida Christiego, Gerharda Gnanna, Ewalda Kooimana, Jona Laukvika, Daniela Rotha). Obecnie jest organistą w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Krakowie; równocześnie pozostaje wykładowcą klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Występował jako solista, kameralista, akompaniator w wielu polskich miastach: Bukowinie Tatrzańskiej, Jarosławiu, Jędrzejowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Lublinie, Limanowej, Nowym Targu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Strzyżowie, Krakowie-Tyńcu, Wadowicach, Wolborzu, Zakopanem, a także w Phoenix w Arizonie (USA). W 2015 r. został powołany przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza do pracy w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej na lata 2015 – 2020. Jest również akompaniatorem chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Joseph w Krakowie.
mgr Kornelia Baron-Skoczylas

fortepian

Urodziła się w Rudzie Śląskiej i tam rozpoczęła naukę gry na fortepianie. W Zabrzu ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st. w klasie fortepianu mgr Wiktorii Czyż-Paluszek. Studiowała na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Tam też w 1992 roku ukończyła Międzyuczelniane Studium Pedagogiczne. Od razu rozpoczęła pracę jako nauczyciel fortepianu w Studium Organistowskim, przemianowanym na Szkołę Organistowską, a następnie na Archidiecezjalną Szkolę Muzyczną, w której pracuje do dziś. Pracowała także z przerwami jako akompaniator w klasie skrzypiec w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. M. Karłowicza oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie. W 1998 roku prowadziła wraz z mężem Prywatną Szkołą Muzyczną Bemol-CASIO, ucząc dzieci gry indywidualnie, a także prowadząc zespoły kameralne. W czasie wakacji wraz z mężem organizuje obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży, gdzie na obozach muzycznych zajmuje się kameralistyką fortepianową.
mgr Iwona Brykalska

fortepian

Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Krakowie – fortepian u rektora, prof. zwyczajnego Jana Hoffmana. Nie mając jeszcze dyplomu, na rok przed ukończeniem studiów podjęła pracę w PSM I st. im. S. Wiechowicza w Krakowie. Po kilku latach otrzymała pracę w POSM im. F. Chopina w Krakowie. Jej uczniowie brali udział w rozmaitych konkursach regionalnych zdobywając wysokie lokaty (I grupa). Jej absolwenci z wysokimi punktacjami zostawali studentami klasy fortepianu, m.in. na Akademii Muzycznej w Krakowie, Katowicach, Warszawie czy Berlinie. W międzynarodowym konkursie, który odbywał się w Zabrzu pod kierownictwem prof. Jasińskiego, jej uczeń zdobył II nagrodę. Została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Komisji Edukacji Narodowej, otrzymała też nagrodę I stopnia i wiele nagród dyrektorskich (ostatnio w 2017 r.). Obecnie pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. i w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st.
mgr Tomasz Chorzalski

organy

Urodził się w 1989 roku w Myślenicach. Naukę gry na organach rozpoczął w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Krakowie w klasie organów dr. Mieczysława Tulei w wieku 12 lat. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w której studiował pod kierunkiem prof. Józefa Serafina. Ukończył także, z wyróżnieniem, Studia Podyplomowe w zakresie improwizacji u prof. Juliana Gembalskiego. W roku 2006 otrzymał Pierwszą Nagrodę w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Organów w Olsztynie. Jest także laureatem II Konkursu Muzyki Organowej i Organowo-Kameralnej w Mielcu, zdobywcą II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii, III nagrody w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka w Gdańsku, III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Improwizacji w Opawie oraz III nagrody w Międzyuczelnianym Konkursie Improwizacji w Katowicach. Ma na swoim koncie występy w ramach różnych festiwali muzyki organowej i kameralnej takich jak: Festiwal Muzyki Organowej w Sejnach, Krakowskie Zaduszki Organowe, Krakowska Wiosna Organowa, czy Muzyka Młodych u Franciszkanów w Sanoku. Brał udział w mistrzowskich kursach prowadzonych przez m.in. Pietera Van Dijka, Gerharda Gnann’a i Lorenzo Ghielmiego. Koncertował w Polsce, a także we Francji, Włoszech, Szwajcarii i na Litwie. Obecnie pełni rolę organisty w Parafii pw. Św. Klemensa w Trzemeśni oraz prowadzi klasę organów w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. w Krakowie.
mgr Magdalena Chruścińska-Chryczyk

kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Targu w klasie fortepianu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (nauczenie przedmiotów teoretyczno-muzycznych). W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego I st. w Krakowie uczy przedmiotów teoretycznych oraz prowadzi zajęcia chóru od 2016 roku. Interesuje się zarówno muzyką poważną, jak i rozrywkową, sztuką oraz teatrem.
mgr Urszula Dereń-Kokoszka

fortepian, organy

Ukończyła studia muzyczne w zakresie gry na organach (2002 r., wynik celujący) pod kierunkiem prof. M. Semeniuk-Podrazy oraz w klasie fortepianu prof. E. Bukojemskiej (2004 r., dyplom z wyróżnieniem).
Swoje umiejętności gry na organach doskonaliła na stypendium we Freiburgu u prof. Z. Szathmary’ego oraz na studiach podyplomowych pod kierunkiem prof. P. Planyavsky’ego. Jest laureatką międzynarodowych konkursów organowych w Polsce i we Włoszech, gdzie zajęła kolejno III i I miejsce. Do dzisiaj koncertuje jako solistka i akompaniatorka w Polsce i za granicą, współpracuje z chórami (m.in. z Chórem Mariańskim). Bierze udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej i fortepianowej. Prowadzi klasę fortepianu i organów w ASM w Krakowie oraz klasę fortepianu w SM I st. w Sobolowie. Wielu jej absolwentów kontynuuje naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych II st. i studiuje na wyższych uczelniach muzycznych.
mgr Bożena Dobrowolska

fortepian

Nauczyciel dyplomowany. Studia pianistyczne w Akademii Krakowskiej w klasie fortepianu prof. Jana Hoffmana, studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Katedrze Psychologii – Edukacja emocjonalna. Praca zawodowa to wszystkie szczeble edukacji muzycznej – podstawowa (OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie), średnia (POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie) oraz Akademia Muzyczna w Krakowie. W 2009 r. wyróżniona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Nagrodą Indywidualną II stopnia „za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.
mgr Łukasz Dobrowolski

gitara

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary dr hab. Michała Nagy’a oraz kierunku Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był stypendystą University at Buffalo, The State University of New York, The Robert Anderson Research Charitable Trust w Londynie oraz Universidad de Granada. Koncertuje jako solista i kameralista w Polsce i za granicą (Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Kanada, USA). Współtworzy Cracow Guitar Quartet uważany obecnie za czołowy polski zespół muzyki gitarowej, z którym występuje na najbardziej prestiżowych festiwalach poświęconych temu instrumentowi. Ma na swoim koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji. Związany jest pracą naukową z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat koncertów gitarowych Joaquína Rodrigo. Prowadzi lekcje mistrzowskie dla młodych wirtuozów tego instrumentów, a także klasy gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia.
dr Anna Dzioba

organy

Urodziła się w Krakowie. W 1981 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia. Brała udział w Mistrzowskich Kursach Interpretacji Muzyki Organowej u prof. J.G. Llovery (Daroca), M. Slechty (Praga), J. Guillou (Paryż, Zurych). Wielokrotnie uczestniczyła w Letniej Akademii dla Organistów w Haarlem u prof. P. Kee. W 1988 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i odbyła studia uzupełniające w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie w klasie organów prof. E. Kooimana. Od 1981 roku jako wykładowca prowadziła klasę organów w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po przewodzie artystycznym I st. zajmowała stanowisko adiunkta na wydziale Historii Kościoła. Obecnie prowadzi klasę organów w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Jako solistka koncertowała w Polsce, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Francji, Norwegii i na Litwie. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji na zabytkowych instrumentach.
lic. Konrad Gawron

fortepian

Urodzony w 1996 roku w Nowym Sączu. Grę na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat pod okiem Ludmiły Bas. Następnie był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu, którą ukończył w 2016 roku. W tym czasie brał udział w licznych konkursach i przesłuchaniach. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach mistrzowskich m.in. u prof. Aquilesa Delle Vigne, prof. Sylvii Hewig-Tröscher, prof. Daniela Blumenthala. W 2015 roku został studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dra hab. Mariusza Sielskiego, u którego od października 2018 roku kontynuuje naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
mgr Danuta Gruza

fortepian

Ukończyła studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym, a w 2003 r. Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na kierunku historii w zakresie muzyki liturgicznej. Od ukończenia studiów prowadzi klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, a od 2001 r. również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Wielu jej uczniów kontynuowało naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie i w Szkole Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, a potem na Akademii Muzycznej w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od kilku lat uczniowie prowadzeni przez nią uczestniczą w Makroregionalnych i Ogólnopolskich Konkursach Pianistycznych. 18 z nich otrzymało wyróżnienia, a 16 było ich laureatami.
mgr Marek Kolasiński

fortepian

Ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w Krakowie w klasie fortepianu mgr Stefana Wojtasa oraz Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej. W 1996 roku otrzymał wyróżnienie na III Uczelnianym Konkursie Akademii Muzycznej w Krakowie o stypendium im. Tadeusza Żmudzińskiego. W 1997 roku wystąpił na koncercie finałowym XXVII Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu. W 1999 roku brał udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. N. Hummla w Bratysławie. Przez wiele lat występował za granicą jako pianista w zespołach kameralnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii.
mgr Agata Kucz

flet

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelaznej. Uczestniczyła w wielu warsztatach fletowych oraz kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich profesorów jak: Peter-Lukas Graf, Janos Balint, Mirjam Nastasi. Jest laureatką wielu konkursów, m in.: XXXI Konkursu Młodego Muzyka (Szczecinek 2004, I miejsce), II Konkursu Fletowego im. Mariana Katarzyńskiego (Sosnowiec 2006, I miejsce), VII Ogólnopolskiego Festiwalu Fletowego (Sochaczew 2007, I miejsce), IV Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2008, nagroda specjalna), VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego (Wrocław 2010, I miejsce ex aequo), V Międzynarodowego Konkursu Fletowego (Kraków 2011, V miejsce). Jest wieloletnią podopieczną i stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystką Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Ministra Kultury, oraz Fundacji Sapere Auso. Flecistka Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.
mgr Beata Mach-Fundament

fortepian

W 2000 r. ukończyła studia w klasie fortepianu doc. Ewy Wolak-Moszyńskiej na Akademii Muzycznej w Krakowie. W tym czasie studiowała również na PAT w klasie organów dr. Marka Wolaka. Brała udział w kursach pianistycznych m.in. Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie i polsko-niemieckim Kursie Interpretacji Muzyki Solowej i Kameralnej (W. Genuit i W. Wiłkomirska). W latach 2001-2009 była członkiem chórów Kantorei Sankt Barbara, Pro Musica Mundi (Kraków) i Europa Chor Akademie (Mainz, Niemcy). Jako akompaniator współpracowała z chórem „Psalmodia” i męskim chórem UJ oraz w latach 2001–2016 z UJPII na zajęciach dyrygowania. Obecnie pracuje w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w stopniu nauczyciela dyplomowanego. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności metodyczne na kursach i szkoleniach. Za swoją pracę otrzymała liczne nagrody za wyróżniający akompaniament oraz Nagrodę Edukacyjną Prezydenta Krakowa w 2012 r.
mgr Marta Machura-Czarakcziewa

fortepian

Absolwentka Liceum Muzycznego w Krakowie w klasie fortepianu mgr Ireny Rolanowskiej oraz Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Janiny Baster. W Archidecezjalnej Szkole Muzycznej uczy fortepianu od momentu jej powstania.
mgr Marta Mamulska

skrzypce

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Zbigniewa Szlezera uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doskonaliła swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Zachara Brona. Przez dwadzieścia lat związana z poznańskim środowiskiem muzycznym i zespołem Arte dei Suonatori. Miała szczęście spotkać na swojej muzycznej drodze wielu inspirujących muzyków (Martin Gester, Reinhard Goebel, Aureliusz Goliński, Sirkka-Liisa Kaakinen, Wieland Kuijken, Rachel Podger, Hidemi Suzuki, Marek Toporowski, Ryo Terakado). Współpracowała także z zespołami: L’Arpa Festante, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Warszawska Opera Kameralna, Altri Stromenti. Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, TVP Kultura oraz firm fonograficznych: Alpha, BIS, Dux, Naxos, Koch International. Naturalną konsekwencją wybranej drogi artystycznej stała się działalność pedagogiczna, która daje jej równie wiele radości i satysfakcji.
mgr Agata Nawrot

kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Pedagog i dyrygent. Pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego. Absolwentka PSM II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzypiec pani Edyty Krakowskiej. W 2015 roku ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa lata później została posiadaczką dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na specjalności nauczanie przedmiotów teoretyczno – muzycznych oraz dyrygenturze chóralnej w klasie dra hab. Włodzimierza Siedlika. Obecnie prowadzi CISCO Choir i Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Joseph w Nowej Hucie oraz jest pedagogiem w krakowskich i podkrakowskich szkołach muzycznych. W wolnych chwilach lubi gotować i piec ciasta, aranżować wnętrza w swoim domu i słuchać piosenek z dawnych lat.
mgr Daria Onderka-Woźniak

fortepian

Nauczycielka fortepianu, akompaniatorka chóru SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, z którym koncertowała w kraju oraz we Francji, Bułgarii i na Węgrzech. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę fortepianu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała m.in. Nagrodę Prezydenta M. Krakowa oraz dyplom za wyróżniający akompaniament w Olkuszu, zaś jej uczniowie odnosili sukcesy na konkursach pianistycznych w Skarżysku, Trzcianie, Kolbuszowej i Krakowie. Opracowała autorski program z zakresu nauczania początkowego gry na fortepianie. Jest współautorką projektu w programie Erasmus+ związanego z promocją folkloru w polskim,
węgierskim i bułgarskim szkolnictwie muzycznym oraz autorką artykułów upowszechniających tę tematykę w „Hejnale Oświatowym” i kwartalniku CEA „Szkoła Artystyczna”. Jako członek Konfederacji Pisarzy Bułgarskich prowadzi działalność translatorską.
mgr Olga Piotrowska-Cender

fortepian

Przygodę z edukacją muzyczną rozpoczęła w wieku czterech lat w domu rodzinnym pod okiem ojca. Studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Krakowie (wydział instrumentalny o specjalności fortepian) ukończyła w klasie dr hab. Janusza Skowrona, natomiast studia magisterskie w klasie dr hab. Piotra Machnika. Już w trakcie studiów udzielała się jako akompaniator i korepetytor, w efekcie dostała propozycję pracy przy spektaklach muzycznych realizowanych przez Wydział Wokalno-Aktorski PWST w Krakowie. Zaowocowało to projektami realizowanymi z takimi pedagogami i reżyserami jak: Wojciech Kościelniak, Tadeusz Bradecki, Anna Radwan, Beata Fudalej, Józef Żuk-Opalski, Jerzy Trela. Dodatkowo współpracowała jako akompaniator z Capellą Cracoviensis oraz Chórem Fundacji Sonoris przy wybranych projektach. Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Krakowie oraz jako akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach. Współpracuje również z Teatrem Rozrywki Szymaszkowa w Zakopanym.
mgr Łukasz Sandera

organy

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie, w klasie fortepianu mgr Iwony Warskiej. Naukę gry na organach rozpoczął w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, w klasie mgra Bartłomieja Banka. W 2007 roku uzyskał wyróżnienie na III Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie. W 2015 roku ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku muzyka kościelna, w klasie organów dra Marka Wolaka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lorenzo Ghielmi, Eberharda Lauera, Szilvesztera Rostettera, Elżbietę Karolak. Koncertował w ramach Nyári Orgonavarázs 2012 w Veszprem (Węgry), podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Skawinie oraz kilkakrotnie w trakcie Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie jest organistą w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.
mgr Tomislav Sušić

trąbka

Nauczyciel mianowany, absolwent Uniwersytetu Sztuki w Belgradzie i Akademii Muzycznej w Krakowie. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Współpracował z Symfoniczną Orkiestrą Radia i Telewizji Serbii, Narodowym Teatrem w Belgradzie, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej czy z Teatrem Starym w Krakowie. W pracy z dziećmi i młodzieżą stara się wyzwalać w nich ciekawość, zainteresowanie muzyką, rozwijając talenty, a radość płynąca ze wspólnej nauki jest dla niego źródłem niebywałej satysfakcji
mgr Małgorzata Szumiec
opiekun sekcji instrumentalnej ASM I st.

fortepian

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie uzyskując tytuł magistra Sztuki. Od roku 1986 pracuje jako nauczyciel fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego, a od roku 2012 również w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. im. Ks. Kardynała F. Macharskiego. Podczas swojej wieloletniej pracy uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego, poszukując nowatorskich form i metod pracy. Jej uczniowie byli laureatami wielu konkursów pianistycznych, m.in.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Concours Musical de France”, Międzynarodowego Podkarpackiego Konkursu Chopinowskiego, Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki „Srebrna Szybka”, Międzynarodowego Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych „Wiosna Młodych Kameralistów”, Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej, Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, Ogólnopolskiego Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Czerwcowe Dźwiękobranie”, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów nad Kamienną, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Dziesięciolatków, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie, Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści czy Ogólnopolskiego Konkursu Kameralnego w Katowicach. Za wkład w rozwój edukacji artystycznej w roku 2007 otrzymała Dyplom Prezydenta Miasta Krakowa, w 2009 Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zaś w 2015 Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.
mgr Krzysztof Włodarczyk

saksofon

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym o specjalności saksofon oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na Wydziale Muzyki Liturgicznej. Od ponad 25 lat jest nauczycielem saksofonu w szkołach muzycznych I i II stopnia w Krakowie, wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów konkursów i festiwali. Prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organizatorem wielu warsztatów metodycznych dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych, czynnym muzykiem instrumentalistą i kameralistą współpracującym z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi Małopolski.
mgr Małgorzata Włodarczyk

gitara

Gitarzystka i lutnistka. Doktorantka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w klasie gitary Prof. Michała Nagy’a, studiowała także grę na lutni u Jerzego Żaka (AM w Krakowie). Pracowała pod kierunkiem wybitnych gitarzystów i lutnistów. Brała udział w licznych kursach, lekcjach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i wykładach, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą, w tym na wielu międzynarodowych festiwalach. Wielokrotnie pełniła funkcję jurora konkursów gitarowych. Od 2010 r. prowadzi klasę gitary w szkołach muzycznych I i II stopnia, a jej uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach. Brała udział Ogólnopolskich Konferencjach Doktorantów Uczelni Muzycznych w Krakowie i Gdańsku (2018). Od 2008 roku związana z zespołem „Finesis Trio”, z którym wydała płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch (2017), zbierającą znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.
mgr Monika Worek

skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec dr hab. Roberta Kabary. Swoje umiejętności szlifowała także podczas kursów mistrzowskich pod okiem tak wybitnych pedagogów jak prof. Mikhail Kopelman, prof. Grigori Zhislin, prof. Tomasz Tomaszewski, dr hab. Piotr Pławner, prof. Magdalena Rezler, prof. Roman Lasocki, prof. Krzysztof Śmietana oraz dr Janusz Wawrowski. Już w wieku 15 lat zakwalifikowała się do międzynarodowego projektu Central European Initiative Youth Orchestra. Z orkiestrą tą koncertowała w Austrii, Słowenii, Włoszech, Rumunii, Serbii oraz Czechach. W kolejnych latach była zapraszana do projektów takich jak: Maribor International Orchestra 2012, The World Youth Orchestra, The World Orchestra, Ljublijana International Orchestra, Moritzburg Festival Academy, The Danish Youth Ensemble oraz North Mississippi Symphony Orchestra podczas których koncertowała na festiwalach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, współpracując z wybitnymi dyrygentami i solistami. Oprócz działalności pedagogicznej stale prowadzi działalność koncertową współpracując z licznymi orkiestrami, m.in. Sinfoniettą Cracovia, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Corda Cracovia, Myślenicką Orkiestrą Kameralną oraz Kameratą Krakowską.
mgr Paulina Wójcik

kształcenie słuchu, rytmika

Pedagog, wokalistka. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. F. Chopina w Krakowie na wydziale Rytmiki. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie – Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz Rytmika), a także absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach – Wydział wokalno-instrumentalny, specjalność wokalno-aktorska. Od roku 2013 zbierała cenne doświadczenia pracując z najmłodszymi dziećmi w krakowskich przedszkolach jako nauczycielka rytmiki. Od roku 2017 jest zatrudniona jako nauczyciel Kształcenia słuchu i Rytmiki w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Od 2016 roku jest również nauczycielką w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie, gdzie obok przedmiotów teoretycznych prowadzi także śpiew. Jest autorką wydanej w 2017 roku książki pt. ,,Nauczmy dzieci śpiewać!”, a także solistką Krakowskiego Zespołu Kameralnego.
mgr Piotr Zagórski

fortepian

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (Fortepian – Pedagogika Instrumentalna) oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (Wydz. Historii Kościoła – specjalność Muzyka Kościelna). Od 1999 roku związany z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Krakowie (wcześniej – Szkołą Organistowską), jako nauczyciel gry na fortepianie. Przez wiele lat pełnił również funkcję organisty w krakowskiej Parafii Najświętszego Imienia Maryi, a obecnie uczy w SM I st. w Świątnikach Górnych. W latach 2009–2015 jako pianista i organista współpracował z grupą teatralną „Theatrum Mundii” (m. in. spektakl „Pieśń o życiu i śmierci Chopina”, reż. A. Osławska), akompaniował solistom i chórom (m.in. Kantorei Sankt Barbara, w którym też przez wiele lat śpiewał). Obecnie zawodowo głównie zaangażowany w działalność pedagogiczną. Prywatnie – mąż i ojciec trójki dzieci, poza muzyką lubi turystykę, interesuje się zagadnieniami socjologicznymi i niektórymi obszarami historii.