Biblioteka

Do biblioteki szkolnej zapraszamy we wtorki i czwartki, w godz. 17.00 – 19.00.

 

Adres mailowy: biblioteka@asm2.edu.pl

 

Bibliotekarz: mgr Agata Lesiak