Nasza Szkoła

Nasza Szkoła

 

 

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą przy ul. Prostej 35A w Krakowie została powołana do istnienia dekretem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego z dnia 4 marca 2006 roku.

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych

 

 

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I jest szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Archidiecezję Krakowską. Szkoła ma uprawnienia szkół publicznych, nadane przez Ministra Kultury. Oznacza to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje naszą działalność, a Centrum Edukacji Artystycznej sprawuje nad nami nadzór pedagogiczny.

 

W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I stopnia kształcimy uczniów zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach państwowych, wydajemy świadectwa oraz dyplomy ukończenia szkoły muzycznej, posiadające taką samą rangę jak świadectwa państwowych szkół muzycznych. Nasi uczniowie otrzymują legitymacje szkolne (pod warunkiem że jest to jedyna szkoła do której uczęszczają i nie przekroczyli 24 roku życia). Po zakończeniu cyklu edukacyjnego w szkole I stopnia absolwenci mogą starać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia.

 

Wiek kandydatów nie może przekraczać 16 lat.

 

Nasza kadra nauczycielska to wykwalifikowani pedagodzy, wykładowcy Krakowskiej Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia w Krakowie i Małopolsce, wśród nich wielu wybitnych organistów, pianistów, teoretyków muzyki i liturgistów.

 

W ASM I stopnia kształcimy w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, saksofon i gitara. Nauka odbywa się w 2 cyklach: 4-letnim i 6-letnim. Do cyklu 4-letniego przyjmowani są uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 oraz nie więcej niż 16 lat, natomiast do cyklu 6-letniego uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 (6) oraz nie więcej niż 10 lat. Uczymy w systemie popołudniowym, tak by można było jednocześnie uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej. Główne bloki zajęć tzw. teoretycznych odbywają się we wtorki i w piątki. Zajęcia teoretyczne odbywają się przy użyciu nowoczesnych tablic multimedialnych SMART.

 

 

Wirtualny spacer

 
Przespaceruj się po naszej szkole i wybranych salach!
A gdy klikniesz „zobacz w Mapach Google” i z opcji po prawej stronie wybierzesz „LOT”, ujrzysz widok naszej szkoły i okolic nagrany z drona.

 

Film prezentujący bogactwo brzmienia organów w auli ASM, po poddaniu instrumentu procesowi reintonacji w 2020 roku.

 

 

 

A to filmowa prezentacja jednego z naszych nowych nabytków – fortepianu legendarnej marki Steinway & Sons, na potrzeby którego rozbudowaliśmy scenę w auli ASM (na której stoi też fortepian marki Yamaha).