Ważne terminy

Ważne terminy

 

 

 

RAMOWY KALENDARZ ASM I ST.

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

31.08.2023

Rada Pedagogiczna

01.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
05.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.10 Dzień Edukacji Narodowej
26.10 Jan Paweł II patronem nauczycieli – Koncert kompozytorski
31.10 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11 Wszystkich Świętych
02.11 Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11 Narodowe Święto Niepodległości
25.11 Uroczysty Jubileusz 25-lecia ASM
11-18.12 Przesłuchania śródroczne uczniów klas II-III/4, II-VI/6
22.12-31.12 Świąteczna przerwa zimowa
01.01.2024 Nowy Rok
02.01 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.01 Święto Trzech Króli
10.01 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej
11.01 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
14.01 Rozpoczęcie II semestru
16.01 Noworoczny Koncert uczniów klas I/4, I/6
 
12.02-25.02
Ferie zimowe
20.03 Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Kolorowe nutki”
28.03 – 02.04 Świąteczna przerwa wiosenna
16.04 Test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych
20.04 Dzień otwarty szkoły
01.05 Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05 Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05 Święto Konstytucji Trzeciego Maja
23.05 Koncert uczniów klas I/4, I/6
23.05-29.05 Egzaminy promocyjne, końcowe uczniów klas II-IV/4, II-VI/6
30.05 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.06 Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów do szkoły
12.06 Zakończenie klasyfikacji końcoworocznej
13.06 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
20.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
21.06 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024