Ważne terminy

Ważne terminy

 

 

 

RAMOWY KALENDARZ ASM I ST.

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

31.08.2020 Plenarna rada pedagogiczna
01.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
14.10. Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11. Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11. Narodowe Święto Niepodległości
12.11.-14.11. Konkurs pianistyczny „Kolorowe nutki” w trybie online
14.12.-19.12. Przesłuchania śródroczne odwołane uczniów

klas II-VI cyklu sześcioletniego, klas II-IV cyklu czteroletniego

w trybie online – przesłanie nagrań dwóch utworów

23.12.-31.12. Przerwa świąteczna
01.01.2021 Nowy Rok
02.01. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.01.-17.01. Ferie zimowe
26.01. Zakończenie klasyfikacji I semestru
28.01. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
01.02. Rozpoczęcie II semestru
01.- 06.04 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.05. Międzynarodowe Święto Pracy
03.05. Święto Konstytucji 3-maja
04.05. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.06. Boże Ciało
04.06. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.06.-12.06. Przesłuchania promocyjne uczniów

klas II-VI cyklu sześcioletniego, klas II-IV cyklu czteroletniego

15.06. Zakończenie klasyfikacji
16.06. Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły
17.06. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
25.06. Zakończenie roku szkolnego

 

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.

Przesłuchania śródroczne odwołane

 

Termin i sposób przeprowadzenia przesłuchań promocyjnych może ulec zmianie.

podstawa prawna: stan prawny na dzień 14 kwietnia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. – ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19