Ważne terminy

Ważne terminy

 

 

 

RAMOWY KALENDARZ ASM I ST.

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

31.08

Rada Pedagogiczna
01.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
02.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.10 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31.10 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11 Wszystkich Świętych
02.11 Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11 Narodowe Święto Niepodległości
12-16.12 Przesłuchania śródroczne uczniów klas II-III/4, II-VI/6
23.12-31.12 Świąteczna przerwa zimowa
01.01 Nowy Rok
02.01 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06.01 Święto Trzech Króli
20.01 Noworoczny Koncert uczniów klas I/4, I/6
24.01 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej
25.01 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
30.01-12.02 Ferie zimowe
 
13.02 Rozpoczęcie II semestru
06.04 – 11.04 Świąteczna przerwa wiosenna
18.04 Test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych
19.04 Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Kolorowe nutki”
22.04 Dzień otwarty szkoły
01.05 Święto Pracy
02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05 Święto Konstytucji Trzeciego Maja
26.05 Koncert uczniów klas I/4, I/6
29.05-02.06 Egzaminy promocyjne, końcowe uczniów klas II-IV/4, II-VI/6
08.06 Boże Ciało
09.06 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06 Zakończenie klasyfikacji końcoworocznej
14.06 Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów do szkoły
15.06 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
22.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23.06 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

 

Termin i sposób przeprowadzenia przesłuchań promocyjnych może ulec zmianie.

podstawa prawna: stan prawny na dzień 14 kwietnia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. – ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19