Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 | Aktualności

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, w dniach 20 grudnia 2021 – 8 stycznia 2022 wszystkie zajęcia edukacyjne w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I stopnia odbywają się w formie zdalnej. Dla uczniów klas programowo najwyższych, po uzgodnieniu z nauczycielem i wyrażeniu zgody przez dyrektora, możliwe jest prowadzenie stacjonarnych konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem końcowym (dla ASM I st. – instrument główny).