Dekret Arcybiskupa Metropolity Marka Jędraszewskiego

 | Aktualności
W nawiązaniu do dekretu Abp. Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego z dnia 15 grudnia 2021 (Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej – Archidiecezja Krakowska) ustanawiającego „Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej” informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I stopnia w Krakowie oraz Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie wprowadzają w życie wszystkie jej zapisy, w szczególności te, które odnoszą się do działalności instytucji oświatowych.
Szczegółowe zapisy, uwzględniające specyfikę działania szkoły muzycznej zostaną opracowane i podane do wiadomości w najbliższym czasie.