Funkcjonowanie ASM I st. od dnia 9.11.2020 do odwołania

 | Aktualności

Informujemy, że nasza szkoła będzie funkcjonować na tych samych zasadach, jak od dnia 26.10.2020.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.