Funkcjonowanie ASM I st. w dniach 26.10 – 8.11.2020

 | Aktualności

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół artystycznych informujemy, że w dniach 26 października – 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w naszej szkole (grupowe i indywidualne) będą prowadzone w formie zdalnej. W przypadku zajęć indywidualnych dopuszczamy jednak możliwość stacjonarnej konsultacji w budynku szkoły na pisemny wniosek nauczyciela (i po uzyskaniu zgody rodzica). Odbywanie ćwiczeń na instrumencie znajdującym się w szkole pozostaje możliwe w zależności od dostępności sal lekcyjnych i instrumentów.

Uczniowie i nauczyciele przebywający w szkole proszenie są o szczególną dbałość o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, takich jak: dezynfekcja rąk, klawiatur i innych używanych sprzętów oraz unikanie bezpośrednich spotkań z innymi uczniami i pracownikami szkoły.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.