Funkcjonowanie szkoły w najbliższych tygodniach

 | Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku z nową organizacją roku szkolnego informujemy, że:
– zimowa przerwa świąteczna potrwa w dniach 23.12.2020 (środa) – 3.01.2021 (niedziela),
– bezpośrednio po niej rozpoczną się ferie zimowe, trwające w dniach 4.01.2021 – 17.01.2021,
– termin wystawienia ocen semestralnych upływa 26.01.2021 (wtorek),
– termin rady pedagogicznej: 28.01.2021 (czwartek), godz. 17.00,
– zasady klasyfikacji śródrocznej z instrumentu głównego zostaną przekazane nauczycielom,
– szkoła nadal umożliwia uczniom odbywanie ćwiczeń, a nauczycielom konsultacji wraz z uczniami.