„Galeria kompozytorów” – zaproszenie na wernisaż

 | Aktualności

Miłość Kardynała Franciszka Macharskiego do muzyki była powszechnie znana. Metropolita nierzadko zasiadał wśród innych melomanów na krakowskich koncertach, a w 1998 roku dzięki jego staraniom powstała Archidiecezjalna Szkoła Organistowska. To placówka wywodząca się ze studium organistowskiego powołanego jeszcze przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego, ks. kard. Karola Wojtyłę. Dziś Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna umożliwia naukę gry popołudniami na wielu instrumentach (od kolejnego roku szkolnego również w klasie śpiewu i klawesynu), a jej II stopień (dla kandydatów w wieku 10–23 lat) cieszy się statusem bezpłatnej szkoły publicznej.

 

ASM to jedyna w Krakowie szkoła, której sale – obok tradycyjnej numeracji – posiadają patronów, wybitnych kompozytorów ułożonych chronologicznie. Wędrując po kolejnych piętrach Szkoły uczniowie wspinają się więc ku kolejnym epokom, i tak idąc „do 35” kierują się „do Mozarta”, a „do 41” – „do Chopina”. Ten oryginalny pomysł już w najbliższym czasie zyska dodatkowy wymiar.

 

Od kwietnia 2022 budynek ASM zmieni się w galerię kompozytorów – w każdej z sal zawiśnie wizerunek patronującemu jej twórcy. Stanie się tak za sprawą Małgorzaty Flis, cenionej artystki, która studiowała rysunek i malarstwo u Zbysława Maciejewskiego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Małgorzata Flis tworzy obrazy olejne, pastele i akwarele, inspirowane muzyką, ruchem i rytmem. Jej ilustracje, które ożywiają karty podręczników już od kilkunastu lat, cechuje z jednej strony lekkość pędzla, a z drugiej – korespondencja z warsztatem muzycznym.

 

Przygotowane przeze mnie portrety to nie próby skopiowania znanych nam wizerunków, lecz wyobrażone portrety twórców przy pracy. W kilku przypadkach (jak Mikołaja Gomółki) nie znamy nawet ich twarzy – zdradza artystka, która realizując zamówienie dla ASM wykorzystała swoją rozległą wiedzę o muzyce. Sama od lat śpiewa zresztą w zespole muzyki dawnej. Dzieła zostaną odsłonięte w obecności artystki, a ona sama opowie o procesie ich powstawania.

 

Wernisaż zostanie połączony z krótkim koncertem w wykonaniu uczniów i pedagogów, a także ze wspomnieniem o patronie Szkoły Kardynale Macharskim, które wygłosi Jego Magnificencja Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. To on, wraz z pełniącym od blisko 25 lat funkcję dyrektora Szkoły, prof. dr. hab. Wiesławem Delimatem był u początku powstania Szkoły. W honorowym miejscu ASM zawiśnie wizerunek Kardynała pędzla Małgorzaty Flis. Odsłonięta zostanie też gablota prezentująca śpiewnik kościelny należący kiedyś do Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy na ten szczególny wieczór – 21 kwietnia 2022 (czwartek) o godz. 18.30 – do auli ASM w Krakowie.