Komunikat dot. zajęć prowadzonych w szkole od 22.03.2021

 | Aktualności

W nawiązaniu do komunikatu znajdującego się na STRONIE INTERNETOWEJ CEA Dyrekcja Szkoły zwraca się do nauczycieli i uczniów z prośbą o ograniczenie zajęć prowadzonych stacjonarnie do niezbędnego minimum.

Informujemy też, że w Wielki Piątek (2.04.2021) budynek szkoły będzie zamknięty.