Odwołanie egzaminów promocyjnych i końcowych

 | Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. (zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) egzaminy promocyjne i końcowe w ASM I st. w bieżącym roku szkolnym nie odbędą się. Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący.