Procedury obowiązujące uczniów od 1.10.2020

 | Aktualności

Od 1 października 2020 roku przywracamy możliwość ćwiczeń w salach lekcyjnych. Szczegóły znajdą Państwo poniżej, wraz z pozostałymi zmianami w zasadach pobytu w budynku ASM:

1. Uczniowie i pracownicy Szkoły mają prawo przebywania w budynku w godzinach 8.00 – 20.00, pamiętając o zakazie gromadzenia się, zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk i zakładaniu maseczek ochronnych.
2. Sale lekcyjne są dostępne do lekcji i ćwiczeń i pozostają cały czas otwarte.
3. Nauczyciele i uczniowie każdorazowo zaznaczają na liście znajdującej się na portierni czas wejścia do sali i jej opuszczenia.
4. Uczniowie ćwiczący w sali lekcyjnej nie mogą w niej przebywać dłużej niż 60 minut. Po zakończeniu ćwiczenia przecierają ręcznikiem nasączonym płynem dezynfekującym klawiaturę instrumentu oraz inne wykorzystywane przez siebie sprzęty.
5. Pianina elektryczne znajdujące się na korytarzach można użytkować bez limitu czasu. Po zakończeniu ćwiczenia należy własnoręcznie zdezynfekować klawiaturę (patrz pkt. 4) i krzesło oraz słuchawki wypożyczone z portierni.

Inne, obowiązujące do tej pory przepisy pozostają niezmienione.