Przypomnienie o trybie płatności

 | Aktualności

W Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I st. obowiązuje opłata za naukę. Czesne można regulować w ratach comiesięcznych do 10. dnia każdego miesiąca (200 zł/miesiąc) lub co semestr, odpowiednio do 15. października – I semestr i do 15. marca – II semestr (1000 zł/semestr). Oznacza to, że brak wpłaty we wrześniu i lutym wiąże się ze zobowiązaniem do wpłaty za cały semestr. Wyjątek! W klasie I, w I semestrze możliwe jest tylko dokonanie opłaty semestralnej.

Numer rachunku bankowego szkoły: 30 2490 0005 0000 4520 9220 0792 (Alior Bank)

Każda wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Informujemy również, że w roku szkolnym 2019/2020 nie obowiązuje jeszcze opłata za miesiące wakacyjne.