Rozdanie świadectw promocyjnych

 | Aktualności

Drodzy Uczniowie klas I-V cyklu 6-letniego oraz I-III cyklu 4-letniego!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Świadectwa promocyjne można odebrać w holu Szkoły w dniach 29-30 czerwca w godzinach 9:00-17:00. Dokumenty nieodebrane w tym terminie pozostaną w sekretariacie z możliwością odbioru we wrześniu.

Świadectwo odbiera osobiście uczeń (rodzic) lub osoba pisemnie do tego upoważniona.