Wyniki rekrutacji do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I stopnia

 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie, którzy przystąpili w dniu 15 czerwca 2023 r. do badania przydatności.

Wyniki rekrutacji do ASM I st. na rok 2023-24