Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 | Aktualności

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2024/2025. Lista imienna jest dostępna w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ASM I ST.

 

Lista osób przyjętych do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I stopnia zostanie opublikowana do 5 sierpnia 2024 r.. Szczegóły odnośnie dalszego postępowania po zakwalifikowaniu zostaną podane mailowo rodzicom kandydatów.