Zapraszamy po wakacjach!

 | Aktualności
Wszystkich naszych drogich uczniów, ich rodziców i nauczycieli informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w środę, 5 września 2018, wg następującego porządku:
– godz. 16.00: posiedzenie rady pedagogicznej (s. 41)
– godz. 17.00: rozpoczęcie roku szkolnego dla ASM I st. (aula)
– godz. 18.00: rozpoczęcie roku szkolnego dla ASM II st. (aula)
Z zajęciami dydaktycznymi startujemy od czwartku, 6 września br.

Tymczasem życzymy Państwu dużo słońca na ostatnie dni wakacji!