Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 | Aktualności

W związku z pogarszającą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, mając na względzie dobro uczniów i nauczycieli naszej szkoły zarządzam, iż maksymalna liczba uczniów uczestniczących jednocześnie w zajęciach nie może przekroczyć 12 osób (z wyjątkiem klasy drugiej cyklu 6-letniego – 14 osób).
Wiesław Delimat