Życzenia na Triduum Paschalne i Wielkanoc 2022

 | Aktualności

Dni Świętego Triduum Paschalnego stanowią dla nas wielką szansę. Jest to droga z Chrystusem, który dokonuje przemiany losu człowieka. Idąc z Nim mamy szansę i my dokonać zmiany w naszym życiu. W Wielki Piątek, gdy On ofiaruje siebie z miłości do nas, i my możemy podjąć tę małą ofiarę jaką jest post, modlitwa, gorliwa służba, chwila refleksji, szczególnie w czasie nabożeństw wielkopiątkowych. Wielka Sobota, gdy On jest w Grobie, w skupieniu adorujemy Jego tajemnicę, aby ze spokojem spojrzeć potem jako wierzący na groby naszych bliskich. Tam nie kończy się ich historia, bo oni należą do Chrystusa Zbawiciela. Niedziela Wielkanocna to radość płynąca ze światła, które rozbłyska w ciemności. To radosne „Alleluja”, które wieści zwycięstwo naszego Pana, w tym dniu brzmi wyjątkowo. Jego zwycięstwo zaznaczy się w naszych sercach, gdy przyjmiemy Jego moc w sakramentach, gdy razem z innymi wierzącymi zaśpiewamy „Alleluja”.
Niewiasty, które poszły dopełnić obrzędów pogrzebowych, po odkryciu pustego Grobu stają się zwiastunkami radości zwycięstwa. Jakże cudowna przemiana! Niewielu odkryło tę prawdę, ale tylko ci, którzy z miłością szukali Go, właśnie jak niewiasty z wonnościami i Maria Magdalena.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Niech przeżycie Świąt Paschalnych i odkrycie pustego Grobu
umocni każdego do przezwyciężania słabości,
ubogaci serca pokojem od Chrystusa Zmartwychwstałego,
niech pomnoży naszą chrześcijańską radość,
mimo przeżywanej traumy wojny, której echa tak nas boleśnie dotykają!
Radosnych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
całej Wspólnocie naszej Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej

życzy dyrekcja ASM