„Kolorowe nutki” – nowy termin konkursu

 | Aktualności

Nowy termin V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży „Kolorowe nutki”, którego realizację w kwietniu uniemożliwiła sytuacja epidemiologiczna, to 12–14 listopada 2020 r. (czwartek–sobota). Prosimy wszystkich uczestników o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na komputerze) oraz zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem.

Regulamin (zaktualizowany)

Formularz zgłoszeniowy (zaktualizowany)

Załącznik do formularza zgłoszeniowego (tylko dla osób, które nie przesłały dokumentu wcześniej)