Procedury obowiązujące uczniów w naszej szkole

 | Aktualności

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi uczniów w naszej szkole i dostosowanie się do nich.

1. Dezynfekujemy ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły korzystając z dyspensera przy drzwiach wejściowych.
2. Przebywamy w salach lekcyjnych, zaś na korytarzach wyłącznie przy swoich salach. Korzystamy z toalety znajdującej się najbliżej sali, w której przebywamy. Zabronione jest spacerowanie po szkole.
3. Wejście do sekretariatu możliwe tylko po telefonicznym umówieniu.
4. Do szkoły wchodzimy w maseczkach, które ściągamy w czasie lekcji za zgodą nauczyciela.
5. Do szkoły przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest, by rodzic lub opiekun był dostępny pod telefonem w trakcie przebywania ucznia w szkole.
6. Przestrzegamy przepisu o całkowitym zakazie wstępu do szkoły osób, którzy nie są jej uczniami lub pracownikami.
7. Płaszcze wieszamy i odbieramy samodzielnie na wieszaczkach w holu.
8. Sale nie są zamykane na klucz. Mamy obowiązek dbania o nie i o ich wyposażenie.
9. Do nauczycieli i innych uczniów nie zbliżamy się na odległość mniejszą niż 2 metry. Pozostajemy zabezpieczeni maseczkami lub przyłbicami.
10. Dezynfekujemy toalety po każdym użyciu, myjemy ręce przed i po skorzystaniu z toalety.
11. Tablice lekcyjne używane są wyłącznie przez nauczycieli. Uczniowie notują we własnych zeszytach.
12. Nie pożyczamy od innych uczniów lub nauczycieli żadnych przyborów. Korzystamy wyłącznie z własnych.
13. Nie przygotowujemy w szkole żadnych posiłków ani napojów. Zaleca się przyniesienie ze sobą jedzenia lub picia tylko trwale zapakowanego (batony, soki, woda w jednorazowych opakowaniach). Spożywamy je w klasie w trakcie przerwy za zgodą nauczyciela.
14. W szkole odbywają się wyłącznie zajęcia lekcyjne według ustalonego grafiku. Nie ma możliwości samodzielnego przebywania uczniów w salach w celu ćwiczeń gry na instrumencie aż do odwołania.
Dziękujemy!

Wykaz procedur w formacie .pdf można pobrać TUTAJ.